Warto przeczytać

 

Parafia Chrystusa Króla

w Goczałkowie

ul. Strzegomska 17A, 58-152 Goczałków

Małe Myśli na niedzielę 24.04.2016

Dzisiaj,  kontynuuje moje malutkie rozważanie na temat adhortacji Papieża Franciszka “Amoris Laetitia”. Po jej publikacji pojawił się szum medialny daleki od jej treści, nawet wśród biskupów pojawiły się rozbieżności,  jak zrozumieć stanowisko Franciszka w sprawie dostępu do komunii świętej  dla osób rozwiedzionych i pozostających w związkach niesakramentalnych.  Episkopat Niemiec i Filipin,  powołując się na adhortację (według mnie błędnie)  już stwierdziły,  że droga Sakramentu Eucharystii dla takich osób została przez papieża otwarta.

 

Rodzi się oczywiście pytanie:  „a co mówi Papież o przystępowaniu do sakramentów osób, które żyją w sytuacjach nieregularnych?  Papież ponownie przypomina potrzebę dobrego rozeznania sytuacji.  Rozeznanie -  pisze Franciszek -  musi pomóc w znalezieniu możliwych dróg odpowiedzenia Bogu i rozwoju pośród ograniczeń. Wierząc,  że wszystko jest białe lub czarne,  czasami zamykamy drogę łaski i wzrostu oraz zniechęcamy do wysiłku na rzecz świętości, które oddają chwałę Bogu”. Franciszek przypomina to ważne zdanie,  które napisał w Ewangelii gaudium : “mały  krok,  pośród wielkich ludzkich ograniczeń,  może bardziej podobać się Bogu,  niż poprawne na zewnątrz życie człowieka spędzającego dni bez stawiania czoła poważnym trudnościom.  W imię tej “via caritatis”  Papież stwierdza z pokorą i prostotą w jednym z przepisów,  że w przypadku sytuacji nieregularnych można też udzielać pomocy w postaci Sakramentów.  Jednakże Papież nie proponuje nam tu kaznistyki,  lecz przypomina dwa swoje zdania : ” kapłanom przypominamy że konfesjonał nie powinien być salą tortur,  ale miejscem miłosierdzia Pana”  oraz Eucharystia “nie jest nagrodą dla doskonałych,  lecz szlachetnym lekarstwem i pokarmem dla słabych”.

 

            Gdyby tak zwani postępowi biskupi i całe tabuny niedoświadczony teologicznie oraz w znacznej mierze niewierzących dziennikarzy dobrze  przemyśleli,  a wcześniej po prostu sami przeczytali adhortację dokładnie, wiedzieliby,  że decyzja Franciszka o dopuszczeniu w takich sytuacjach do Sakramentów nie stanowi zerwania z dotychczasowym nauczaniem Kościoła,  lecz jego płynny rozwój.

 

Czytając jednak osobiście i w duchu wiary ten obszerny dokument Papieża Franciszka  zauważam jeszcze coś więcej;  niż problem przystępowania do Komunii Świętej małżonków rozwiedzionych.  Tym czymś jest to,  że Franciszek ma zamiar ukazać piękno i radość miłości małżeńskiej,  miłości rodzinnej. Nowa adhortacja papieska o rodzinie “Amoris Laetitia”  ma służyć wszystkim rodzinom i każdemu człowiekowi.  Moim zdaniem Franciszek chce zafascynować małżeństwa. “wielkimi wartościami,  dobrem,   jakie jest niejako ukryte w projekcie Pana Boga i Jego zamyśle wobec człowieka”.

 

Wasz Przyjaciel

 

24 kwietnia 2016
Ilość wyświetleń: