Warto przeczytać

 

Parafia Chrystusa Króla

w Goczałkowie

ul. Strzegomska 17A, 58-152 Goczałków

Małe Mysli na niedzielę 31.07.2016

DAR POLSKIEJ ZIEMI

            Dni Młodzieży w Krakowie odbywają się w czasie i w miejscu specjalnym.  Czas miłosierdzia i miejsce miłosierdzia.  Tak,  Kraków to miejsce szczególne dla miłosierdzia ze względu na świętą Faustynę Kowalską – „sekretarkę Bożego Miłosierdzia”.  Dziś właśnie kilka myśli o tej wielkiej świętej zakonnicy ze zgromadzenia sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.  Siostrę Faustynę znają prawie wszyscy,  szczególnie że jako głosicielka kultu Miłosierdzia Bożego  napisała „Dzienniczek”,  w którym opisała swoje duchowe i mistyczne doświadczenia.

 

„Dzienniczek” pisany był w Wilnie i Krakowie w latach 1934 - 1938 na polecenie Jezusa.  „Dzienniczek”  jest opisem życia wewnętrznego autorki.  Jest to największych lotów literatura mistyczna.  Opisuje codzienne życie świętej Faustyny, lecz główny nacisk kładzie na jej rozwój życia wewnętrznego.  W Dzienniczku opisane są wizje Chrystusa,  które otrzymała (stany oschłości wewnętrznej,  widzenie piekła, czyśćca i nieba).  Co bardzo istotne to to,   że sam Jezus Chrystus  wskazuje na miłosierdzie jako jedyny ratunek dla świata.  Głoszenie miłosierdzia stały się dla Faustyny celem życia zakonnego.  Do sanktuarium w Krakowie - Łagiewnikach,  gdzie znajduje się osławiony obraz Jezusa Miłosiernego i grób siostry Faustyny, bardzo licznie pielgrzymują wierni z całego świata,  by w tym miejscu wielbić Boże Miłosierdzie i wypraszać sobie łaski.

 

Posłannictwo świętej Faustyny polega na przypomnieniu nam zawsze aktualnej prawdy wiary.  Jej świadectwa życia,  słowa,  modlitwy i ufności.  Pismo Święte potwierdza powyższe orzeczenie o zaufaniu bezgranicznie Jezusowi: „Ufajcie jam jest, nie lękajcie się” (MK6).  Według mnie świętość życia siostry Faustyny, heroiczności jej cnót, jest najlepszym dowodem potęgi i skuteczności  działania Bożego Miłosierdzia w duszy,  która jest wierna natchnieniom Ducha Świętego.  Pan Jezus przypomina przez siostrę Faustynę,  co ostatecznie będzie się liczyło,  a mianowicie Miłosierdzie Boże i miłosierdzie nasze.  My także całym naszym życiem powinniśmy wielbić Boga przez postępowanie w ufności i pragnieniu całkowitego przemieniania się,  by żyć żywym odbiciem Miłosierdzia Bożego dla innych. Pisząc o wielkości mistycznego życia oddanego bez reszty głoszeniem miłosierdzia  świętej Faustyny,  warto zacytować przepiękną i pełną głębi modlitwę Jana Pawła II do siostry Faustyny.

 

„Ty zaś, Faustyno, darze Boga dla naszej epoki, darze polskiej ziemi dla całego Kościoła, wyjednaj nam, abyśmy mogli pojąć głębię Bożego Miłosierdzia, pomóż nam, abyśmy osobiście go doświadczyli i świadczyli o nim braciom. Twoje orędzie światłości i nadziei niech się rozprzestrzenia na całym świecie, niech przynagla grzeszników do nawrócenia, niech uśmierza spory i nienawiści, niech uzdalnia ludzi i narody do czynnego okazywania braterstwa. My dzisiaj, wpatrując się razem z tobą w oblicze Zmartwychwstałego Chrystusa, powtarzamy twoją modlitwę ufnego zawierzenia i mówimy z niezłomną nadzieją.

 

Wasz Przyjaciel

 

31 lipca 2016
Ilość wyświetleń: