Warto przeczytać

 

Parafia Chrystusa Króla

w Goczałkowie

ul. Strzegomska 17A, 58-152 Goczałków

Nabożeństwa Rózańcowe 2016

 

Tegoroczne Nabożeństwa Różańcowe gromadziły sporą rzeszę wiernych, zarówno dorosłych, jak i dzieci oraz młodzież. Stały się one  wspaniałym sposobem przeżywania naszej wiary w żywej łączności z Maryją, wraz z którą wędrowaliśmy po drogach tajemnic naszego odkupienia. Podczas modlitwy powierzaliśmy Matce Bożej Ojca Świętego, biskupów, kapłanów ks. Proboszcza, wszystkich rodziców, nauczycieli, katechetów, młodzież, dzieci, nasze rodziny, ludzi cierpiących na ciele i duszy oraz całą naszą parafię. Intencje były precyzowane każdego dnia przez prowadzących nabożeństwo: ks. Proboszcza i p. Katechetkę. Na podkreślenie zasługuje fakt, że młodzież gimnazjum i dzieci szkoły podstawowej chętnie i naprzemiennie odmawiali poszczególne dziesiątki Różańca świętego. Wielu uczniów wykazało się 100% frekwencją na nabożeństwie: Katarzyna Ślemp, Janusz Hołówka, Bartosz Czeretowicz, Urszula Klasa, Brian Vargas – Riss, Julia Nowak, Paulina Lisowska oraz Maja Hołodniuk. W przypadku pozostałych uczniów były to sporadyczne nieobecności na wspólnotowej modlitwie różańcowej. Wszyscy uczestnicy nabożeństwa zostali nagrodzeni cennymi pamiątkami ufundowanymi przez ks. Proboszcza.

 

31 października 2016