Warto przeczytać

 

Parafia Chrystusa Króla

w Goczałkowie

ul. Strzegomska 17A, 58-152 Goczałków

Obchody Dnia Papieskiego 14.10.2012r.

Jan Paweł II – Papież Rodziny 

 

W niedzielę, 14 października 2012r. obchodziliśmy XII Dzień Papieski. W tym roku dzień ten przebiegał pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Rodziny” i dał nam sposobność do dziękczynienia za wielką troskę papieża Polaka o rodzinę. W tym podziękowaniu nie mogło zabraknąć uczniów naszego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Goczałkowie, które zawsze pamięta o swoim Patronie i chętnie współpracuje z naszą parafią.

Młodzież szkoły włączyła się w oprawę liturgiczną Mszy św.: czytania, psalm, modlitwę wiernych oraz dokonała zbiórki pieniężnej na fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. W tym roku zebraliśmy 320 zł, które zostały wpłacone na konto fundacji, z przeznaczeniem dla zdolnej młodzieży, pochodzącej z niezamożnych rodzin.

Uzdolnieni artystycznie uczniowie naszego gimnazjum, pod kierunkiem p.katechetki Ewy Miałkowskiej przygotowali okolicznościowy program artystyczny. Przedstawienie zostało zaprezentowane szerokiej rzeszy odbiorców w kościele parafialnym 14.10.2012r. po Mszy św. o godz. 09. 30. Młodzi aktorzy w ciekawej formie przekazali bogactwo ponadczasowych wartości, zatrzymując się nad rodziną, w której wzrastał Karol Wojtyła oraz jego wskazaniami dotyczącymi życia rodzinnego, gdy był już Papieżem. Warto przytoczyć kilka z nich:”Rodzina to największy skarb narodu (...) Rodzina jest prawdziwym fundamentem społeczeństwa i stanowi jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości. Jest środowiskiem posiadającym najlepsze warunki do przekazywania wartości religijnych i kulturowych, które pomagają człowiekowi w ukształtowaniu własnej tożsamości. Dzisiaj instytucja rodziny przeżywa kryzys i jest także narażona na liczne niebezpieczeństwa, których celem jest pomniejszenie jej świętej godności i jej szczególnego znaczenia, jakie posiada w Kościele i społeczeństwie. Potrzeba więc odważnej i ofiarnej współpracy wszystkich ludzi dobrej woli, aby rodzinie współczesnej pomóc odkryć piękno i wielkość jej powołania: powołania do miłości i służby życiu”.

Uczniowie znakomicie wcielili się w role: Jana Pawła II, redaktorów, piosenkarzy, aktorów. Natomiast pokaz multimedialny, scenografia, stroje występujących, śpiew, okolicznościowa dekoracja stanowiły doskonałe dopełnienie całej uroczystości. Odbiorcy prezentowanych treści: zarówno rówieśnicy, jak i mieszkańcy Goczałkowa podczas inscenizacji w kościele byli głęboko wzruszeni poruszaną tematyką i grą młodych aktorów. U wielu osób ze wspólnoty parafialnej dało się zauważyć płynące łzy w czasie występu gimnazjalistów. Na zakończenie przedstawienia młodzież otrzymała gromkie brawa i stosowne podziękowania, w pierwszej kolejności od ks. Proboszcza Krzysztofa Zielińskiego.

 

15 października 2012