Warto przeczytać

 

Parafia Chrystusa Króla

w Goczałkowie

ul. Strzegomska 17A, 58-152 Goczałków

Uroczystość Chrystusa Króla 20.11.2016r.

Dnia 20.11.2016r. o godz. 13.00 celebrowaliśmy się Mszę św. odpustową, połączoną z aktem przyjęcia Jezusa za naszego Króla i Pana. Eucharystii przewodniczył ks. Prałat Marek Babuśka, dziekan dekanatu strzegomskiego, a homilię wygłosił ks. Krzysztof Iwaniszyn, Wikariusz Parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nowej Rudzie Słupcu. Rozpoczynając liturgię ks. Krzysztof Zieliński, Proboszcz parafii, powitał głównego celebransa, wszystkich przybyłych kapłanów oraz licznie zgromadzonych parafian i zaprosił do wspólnej modlitwy i radosnego świętowania w Uroczystość Chrystusa Króla – jak każdego roku dnia parafialnego odpustu. W oprawę liturgiczną Mszy św. włączyła się młodzież naszej parafii, zarówno z gimnazjum, jak i szkół ponadgimnazjalnych.

Ks. Krzysztof Iwaniszyn w trakcie homilii podkreślił min., że daleko od rozumianej dziś władzy był jeden Król – Jezus Chrystus, którego tronem jest Krzyż, a koroną cierń na głowie. Król, który miał moc i panowanie, a przyszedł na ziemię po to, aby służyć, a nie by Jemu służono. Przyszedł po to, by dzielić się miłością i okazywać swoje miłosierdzie wszystkim potrzebującym. W dalszej części rozważania kaznodzieja wskazał, że Królestwo Jezusowe nie ma charakteru politycznego i nie da się go określić terytorialnie, ale jest to królestwo w ludzkich sercach, w ludzkich sumieniach i w duszach ludzkich. Ks. Krzysztof zwrócił uwagę, że tylko Chrystus nadaje sens i wartość ludzkiemu życiu i chce On wejść w każdą jego sferę, by wnieść w nią miłość. Wypełnia miłością nasze serca po to, byśmy i my potrafili kochać, a kto miłuje już nosi  w sobie zadatek nieba. W kazaniu nie brakło również zaniepokojenia postawą części wierzących, którym brak odwagi do dawania świadectwa wierze, którzy bywają obojętni i nieczuli na biedę drugiego człowieka. Dla przykładu kapłan posłużył się sytuacją z codziennego życia, gdy stojąc w kolejce do kasy w jednym z marketów obserwował jak nikt z kupujących nie zareagował (oprócz księdza), gdy brakło kilku groszy przy zakupie bułek biednemu człowiekowi. Kończąc kazanie duchowny podsumował, że miłość i miłosierdzie nie powinny być jedynie atrybutami Chrystusa Króla, ale każdego wierzącego, i nie można tych atrybutów odkładać na potem. Miłość jest na teraz, na dzisiaj, a szczęście człowieka zależne jest od tego, czy potrafi on pełnić wolę Boga i czy stawia Boga na właściwym, to znaczy na pierwszym miejscu. Jedynie wówczas będzie możliwe budowanie świata prawdziwie ludzkiego.

Na zakończenie Mszy św. ks. dziekan, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, odczytał Jubileuszowy Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, i w tym akcie nasza parafia uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa, zawierzając Mu siebie i naszą Ojczyznę. Tego dnia Akt ten został odczytany we wszystkich parafiach naszego kraju, a w przeddzień – 19.11.2016, w obecności władz państwowych, dokonano zawierzenia Ojczyzny w Krakowie Łagiewnikach. To wydarzenie stało się zwieńczeniem obchodów 1050 rocznicy chrztu Polski i ponowieniem decyzji wiary, którą podjęli nasi przodkowie.

Msza św. zakończyła się procesją wokół kościoła i odśpiewaniem Te Deum, po czym ks. Proboszcz podziękował ks.Markowi Babuśćce za przewodniczenie Eucharystii, ks. Krzysztofowi Iwaniszynowi za dar słowa, wszystkim kapłanom i wiernym za wspólną modlitwę oraz wyraził wdzięczność parafianom za pomoc w przygotowaniu Uroczystości zarówno w kościele, jak i na plebanii.

 

20 listopada 2016
Ilość wyświetleń: