Warto przeczytać

 

Parafia Chrystusa Króla

w Goczałkowie

ul. Strzegomska 17A, 58-152 Goczałków

Uroczystość Chrystusa Króla
i poświęcenie plebanii 22.11.2015r.

Dnia 22.11.2015r. o godz. 13.00 rozpoczęła się Msza św. odpustowa pod przewodnictwem J. E. Ks. Bpa Ignacego Deca, przy współudziale ks. Marka Babuśki, dziekana dekanatu strzegomskiego, ks. Krzysztofa Zielińskiego, proboszcza parafii i kapłanów dekanatu strzegomskiego.

Rozpoczynając Uroczystość proboszcz parafii powitał biskupa, przybyłych gości i parafian słowami:

„W dniu tak uroczystym dla naszej parafii, w dniu jej święta – odpustu Chrystusa Króla, chciałbym w swoim własnym imieniu, ale także w imieniu zgromadzonych tutaj parafian, gości oraz dobrodziejów powitać Cię serdecznie Ekscelencjo w murach naszej świątyni i prosić o sprawowanie Najświętszej Ofiary w intencji wszystkich parafian, o wspólną modlitwę, pasterskie pouczenie, a po Mszy św. poświęcenie plebanii.

Witam wszystkich braci w kapłaństwie, z ks. Dziekanem Markiem Babuśką na czele, witam p. Zbigniewa Suchytę, burmistrza Strzegomia, witam p. Barbarę Asynger – dyrektora Zespołu Szkół w Goczałkowie, witam Radę Parafialną – jednocześnie darczyńców i dobrodziejów: p. Ewę Miałkowską, p. Władysława Jawilaka, p. Adama Miałkowskiego, p. Jerzego Radoma, państwa Andrzeja i Mariolę Herbików, p. Jana Sulikowskiego, p. Jadwigę Busztę, p. Ewelinę Tarkowską Radom, p. Anetę Zaskórską. Witam darczyńców: p. Zenona Kiszkiela, p. Roberta Zelika, p. Stanisława Wilczaka, państwa: Lucynę  i Mirosława Demkiewiczów, p. Piotra Grendysza, p. Jarosława Busztę. Witam p. Franciszka Falkiewicza – kierownika budowy plebanii, serdecznie witam mojego brata Jerzego Zielińskiego wraz z żoną Zenoną. Witam wszystkich, tak licznie zebranych parafian – dorosłych, młodzież i dzieci. Niech każdy czuje się powitany z imienia i nazwiska.

Dzień dzisiejszy jest dla nas szczególną okazją, by Jezusowi Chrystusowi, Królowi i Panu Wszechświata na tej Eucharystii oddać należną chwałę i cześć. Ofiarujemy na ołtarzu nasze troski, kłopoty i zmagania dnia codziennego, wierząc, że tylko Pan nieba i ziemi, może je przemienić.”

Podczas Mszy świętej, ks. biskup w wygłoszonej homilii powiedział między innymi, że „królowanie Chrystusa różni się od pełnionej władzy przez możnych tego świata. Jezus przeszedł ziemię, aby służyć innym, okazać swoją miłość, wielkie miłosierdzie, a swym rządzeniem dać ludziom życie wieczne. (…) Chrystus rządzi w imię miłości i sądzi w imię prawdy, aby na ziemi dać początek Królestwa Bożego”, podkreślił kaznodzieja. Po Mszy świętej proboszcz skierował słowa podziękowań:

„Ekscelencjo, dziękuję za przyjęcie zaproszenia na dzisiejszą uroczystość, za przewodniczenie Eucharystii i pasterskie pouczenie. Bóg zapłać wszystkim przybyłym kapłanom, gościom, darczyńcom i wam drodzy Parafianie za tak liczny udział w dzisiejszym świętowaniu. Dziękuję za przygotowanie świątyni na dzisiejszą uroczystość p. katechetce Ewie Miałkowskiej, dziękuję grupie sprzątającej, dziękuję p. kościelnemu, p. organiście, ministrantom i wszystkim ludziom dobrej woli za okazaną pomoc materialną – za złożone ofiary. Bóg zapłać. Za chwilę odbędzie się procesja wokół kościoła, a po procesji  ks. biskup dokona poświęcenia wybudowanego domu parafialnego. Dziś dziękujemy Bogu, że mogliśmy tego dzieła dokonać, pomimo wielu trudności i przeszkód. Słowami wdzięczności ogarniam wszystkich tych, którzy mnie w tym wspierali zarówno duchowo, jak i materialnie. Dziękuję, że to Ty Ekscelencjo, wyraziłeś pierwszy życzenie zawarte w słowach: „a jakbyś tak wybudował nową plebanię”. Te słowa w pierwszej chwili mnie przeraziły, ale powierzywszy tę sprawę Bogu i przy wsparciu wielu życzliwych ludzi okazały się realną rzeczywistością.

Pozwólcie, że podziękuję również Dobrodziejom w różnych aspektach ich darów:

1.Dziękuję ks. Ryszardowi Matkowskiemu, za jego pomoc materialną i duchową na rzecz budowy plebanii.

2.Bóg zapłać Radzie Parafialnej, która od samego początku wspierała mnie we wszelkich aspektach działalności, a szczególnie w dziele budowy plebanii. Dziękuję za okazaną ogromną pomoc p. Ewie Miałkowskiej, p. Władysławowi Jawilakowi, p. Jerzemu Radomowi, państwu: Andrzejowi i Marioli Herbikom, p. Adamowi Miałkowskiemu, p. Janowi Sulikowskiemu, państwu Jarosławowi  i Jadwidze Busztom, p. Ewelinie Tarkowskiej Radom oraz p. Anecie Zaskórskiej.

3.Dziękuję wszystkim Ofiarodawcom za okazany dar serca i materialny wkład w budowę plebanii: p. Franciszkowi Falkiewiczowi – kierownikowi budowy za fachową pomoc  i poświęcony czas, dziękuję państwu Mirosławowi i Lucynie Demkiewiczom, p. Zenonowi Kiszkielowi, p. Stanisławowi Wilczakowi, p. Piotrowi Grendyszowi, p. Robertowi Zelikowi i Szymonowi Herbikowi oraz wielu Parafianom, którzy okazali zrozumienie i wsparli modlitewnie i materialnie dzieło budowy. Wyrażam serdeczną wdzięczność państwu Janowi i Marioli Sulikowskim za to, ze mogłem mieszkać w budynku starej plebanii po jej sprzedaży przez ponad rok czasu. Bóg zapłać za okazaną ogromną życzliwość. Dziękuję również  p. Józefowi Starakowi za pomoc przy rozpoczęciu budowy i ogarniam modlitewną wdzięcznością śp. Józefę Starak za jej wyświadczoną pomoc. Wszystkim składam wielkie Bóg zapłać i proszę Boga, aby za darowane dobro – dobrem wielkim wynagrodził.”

W imieniu Rady Parafialnej słowa podziękowania padły z ust p. Władysława Jawilaka:

Ekscelencjo, czcigodny Księże Biskupie,

W imieniu Rady Parafialnej i całej naszej wspólnoty parafialnej, składamy serdeczne podziękowanie za wspólne z nami świętowanie Uroczystości Chrystusa Króla, za dar przewodniczenia Eucharystii oraz umocnienie nas Słowem Bożym. Dziękujemy również za to co się dokona – za poświęcenie plebanii, której powstanie jest dla nas wielką dumą i radością, bo posiadamy piękny obiekt, który wpisuje się w służbę parafii. Księże Biskupie dziękujemy również za zrozumienie, kiedy delegacja rady parafialnej prosiła o podejmowanie stosownych decyzji na różnych etapach budowy plebanii, począwszy od wydania zgody na jej rozpoczęcie. Dziękujemy za okazaną troskę i dużą życzliwość dla naszej parafii. Jednocześnie życzymy niech Pan Bóg otacza księdza biskupa swoim błogosławieństwem, niech Jego miłość napełnia serce każdego dnia, by ksiądz biskup z radością mógł wypełniać swoją pasterską posługę. Maryja – Matka Kapłanów, niech wyprasza zdrowie i potrzebne siły, a święty Ignacy pomaga być wiernym świadkiem Chrystusa. Szczęść Boże!

Szczególne słowa podziękowania i uznania kierujemy do ks. Proboszcza.

Drogi Księże Krzysztofie,

Niech dzień dzisiejszy będzie okazją, by w imieniu rady parafialnej   i całej parafii złożyć Ci wielkie podziękowanie za to dzieło budowy domu parafialnego. Było to dla Ciebie i dla nas ogromne wyzwanie i tylko ty sam wiesz ile trudu, napotkanych problemów, ale również niezrozumienia u części parafian należało przezwyciężyć. Trzeba wielkiego hartu ducha, by wytrwać do końca i dziś Ci za to dziękujemy. Jesteśmy przekonani, że Opatrzność Boża czuwała nad tym dziełem i dziś radujemy się, że mamy piękny dom parafialny. Życzymy, aby sam Bóg był Ci nagrodą, niech darzy zdrowiem, siłą i udziela nieustannego błogosławieństwa na każdy kolejny dzień duszpasterskiego posługiwania w naszej wspólnocie parafialnej. Niech wyrazem podziękowania będzie nasza modlitwa, te skromne kwiaty i prezent od rady parafialnej. Bóg zapłać i szczęść Boże.”

Patronalne święto zakończyło się procesją z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła. Po procesji ks. biskup dokonał poświęcenia plebanii, po czym proboszcz zaprosił przybyłych Gości, Darczyńców, Kapłanów i Radę Parafialną na poczęstunek. W trakcie spotkania ks. Biskup odznaczył ks. Proboszcza pierścieniem biskupim, który otrzymuje się za znaczące zasługi na rzecz Kościoła Świdnickiego.

22 listopada 2015
Ilość wyświetleń: