Warto przeczytać

 

Parafia Chrystusa Króla

w Goczałkowie

ul. Strzegomska 17A, 58-152 Goczałków

Intencje mszalne 03 - 10.04.2022

Niedziela

03.04.2022

08.00 – 1)za śp. Tomasza Radoma (intencja od chrzestnej z mężem)

 

2) za sp. +tatę Mieczysława Sawickiego (intencja od syna Ryszarda z rodziną)

 

09.30 – 1)dziękczynno-błagalna: w podziękowaniu za szczęśliwa operację ks. Proboszcza i z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej, zdrowie, siły i potrzebne łaski na każdy kolejny dzień życia

 

2)w intencji Witolda Mądrzyckiego w 1 rocznicę urodzin w podziękowaniu za dar życia i z prośbą, aby Bóg w swojej Opatrzności czuwał nad jego rozwojem, darzył błogosławieństwem i zdrowiem, a Matka Najświętsza niech otacza go i jego całą rodzinę matczyną opieką (intencja od rodziców)

 

11.00 – 1)w intencji Sióstr Żywego Różańca

 

2)za śp. +Henryka Cwynara (intencja od Teresy, Władysława i Grzegorza Jawilak)

Poniedziałek

04.04.2022

09.00 – 1)za śp. +Mieczysława Sawickiego (intencja od uczestników pogrzebu)

 

2)za śp. +Józefa Stojaka w 24 rocznicę śmierci, +Marylę Kulbę w 17 rocznicę śmierci oraz +dziadków

 

10.30 – w intencji nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz uczniów szkoły podstawowej z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Najświętszej

 

17.00 – 1) za śp. +rodziców: +Mieczysława w 32 rocznicę śmierci, +Elżbietę Filip, +z rodziny oraz +Zofię Dudę, +Mariana Dudę i +dziadków

 

2)za śp. Krystynę Kołodyńską (intencja od pracowników szkoły podstawowej)

Wtorek

05.04.2022

09.00 – za śp. +rodziców: Jana i Kazimierę Tyczyńskich, +braci: Leszka i Krzysztofa

 

10.30 – w intencji nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz uczniów szkoły podstawowej z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Najświętszej

 

17.00 – 1)za śp. +Jakuba Czekajło i +Janinę Nowosad

 

2)za śp. +Adama Cyconia (intencja od uczestników pogrzebu)

Środa

06.04.2022

17.00 – w intencji Dawida Bartkowiaka o dobre i godne przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej, by zgłębiając Boże prawdy otworzył swe serce na prawdziwą mądrość i był posłuszny Chrystusowi

Czwartek

07.04.2022

17.00 – w intencji Stasia Michałowskiego o dobre i godne przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej, by zgłębiając Boże prawdy otworzył swe serce na prawdziwą mądrość i był posłuszny Chrystusowi

Piątek

08.04.2022

17.00 – w intencji Kacpra Kuszaja o dobre i godne przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej i Filipa Kuszaja w 1 rocznicę Komunii Świętej, by zgłębiając Boże prawdy otworzyli swe serca na prawdziwą mądrość i byli wierni Chrystusowi

Sobota

09.04.2022

17.00 – za śp. +Józefa Witkę w 7 rocznicę śmierci

Niedziela

10.04.2022

08.00 – za śp. +Waldemara Banaszczyka

 

09.30 – za śp. +Ryszarda Skibińskiego w 31 rocznicę śmierci, +z rodziny Piwowarczyk: Leonię, Józefa, Stanisława, Aleksandra, Kazimierza

 

11.00 – za śp. +Pawła Bobowskiego w 1 rocznicę śmierci oraz +Zbigniewa Bobowskiego

 

 

 

 

 

 

 

03 kwietnia 2022