Warto przeczytać

 

Parafia Chrystusa Króla

w Goczałkowie

ul. Strzegomska 17A, 58-152 Goczałków

Intencje mszalne 17 - 24.11.2019

Niedziela

17.11.2019

08.00 – za śp. +Zygmunta Miedziaka oraz za +rodziców z obu stron

 

09.30 – za śp. +rodziców: Stanisławę i +Bronisława Chojnackich, za +braci: +Henryka, +Leszka, +Jana Chojnackich, za +Czesława Jańca

 

11.00 – za śp. +rodziców, +dziadków z +rodziny Walskich, Waców, za +rodzeństwo

 

Poniedziałek

18.11.2019

17.00 – za śp. +Elżbietę Linkiert w 13 rocznicę śmierci, za +Mariana i +Józefę Starak, za +Julię Martoś i +Tadeusza Świerniaka – niech żyją w chwale Pana (intencja od rodziny)

 

Wtorek

19.11.2019

17.00 – za śp. +Mariana Dudę w 30 rocznicę śmierci, +Zofię Dudę, +Artura Madeja oraz za +dziadków

 

Środa

20.11.2019

17.00 – za śp. +Edwarda Ziernickiego

 

Czwartek

21.11.2019

17.00 – za śp. +Stanisława Lisowskiego w 13 rocznicę śmierci oraz ziemskich urodzin i imienin, +Elżbietę i +Zofię Lisowską, za +Zofię, +Stanisława, +Józefa Bezpalko – niech odpoczywają w pokoju wiecznym

 

Piątek

22.11.2019

17.00 – w intencji Marii, Zdzisława, Anny i Piotra z okazji urodzin z podziękowaniem za wszelkie otrzymane dobro i z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej, zdrowie i potrzebne łaski na dalsze lata ich życia

 

Sobota

23.11.2019

17.00 – za śp. +Annę Supryn

 

Niedziela

24.11.2019

08.00 – za śp. +Stanisława Sadowskiego

 

13.00 – Msza św. koncelebrowana:

1) w intencji Parafian z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej, zdrowie i potrzebne łaski do realizacji życiowych powołań

 

2) za śp. +Tadeusza Kardelę w 25 rocznicę śmierci, aby za dobro uczynione bliźnim za życia mógł cieszyć się radością szczęścia wiecznego

 

          3) w intencji Fabiana Lisowskiego w 3 rocznicę urodzin  z            

          podziękowaniem za dar życia i z prośbą, aby Bóg w swojej            

          Opatrzności czuwał nad nim, darzył

 

17 listopada 2019