Warto przeczytać

 

Parafia Chrystusa Króla

w Goczałkowie

ul. Strzegomska 17A, 58-152 Goczałków

Intencje mszalne 19 - 26.12.2021

Niedziela

19.12.2021

08.00 – za śp. +Marię Lisowską w rocznicę śmierci

 

09.30 – za śp. +Józefa Przytockiego, za jego +braci: +Henryka i +Stanisława, za
+rodziców: +Jana i +Helenę Przytockich, za +Stanisława i +Czesławę Milniczuk, +Krystynę Wilczak, +Teresę Bieszczad i +Jacka Badynę

 

11.00 – w intencji Ewy i Adama w rocznicę urodzin z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski i z prośbą, aby Bóg w swojej Opatrzności czuwał nad nimi, darzył błogosławieństwem, zdrowiem oraz potrzebnymi łaskami, a Matka Najświętsza niech otacza ich matczyną opieką (intencja od rodziny)

 

Poniedziałek

20.12.2021

17.00 – za śp. +Danutę Malicką i za dusze w czyśćcu cierpiące

 

Wtorek

21.12.2021

16.30 – w intencji Artura Cichoszewskiego w 5 rocznicę urodzin z podziękowaniem za dar życia i z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i łaskę zdrowia, niech otoczony troską i miłością najbliższych wzrasta w łasce u Boga i ludzi

 

Środa

22.12.2021

17.00 – za śp. +Krystynę Kardelę w 34 rocznicę śmierci i Tadeusza Kardelę w podziękowaniu Bogu za ich życie przepełnione miłością, życzliwością i dobrem czynionym bliźnim. Niech miłosierny Bóg obficie im wynagrodzi darząc łaską zbawienia i szczęściem wiecznym

 

Czwartek

23.12.2021

17.00 – za śp. +Franciszkę +Jana, +Kazimierza Hołówka oraz +Krystynę i +Tadeusza Kardela prosząc o dar zbawienia i wieczne szczęście

 

Piątek

24.12.2021

09.00 – w intencji k. Katechetki Ewy Miałkowskiej z okazji imienin z podziękowaniem za wszelkie otrzymane dobro i z prośbą, aby Bóg w swojej Opatrzności czuwał nad nią, darzył błogosławieństwem, zdrowiem oraz potrzebnymi łaskami, Duch Święty niech wspiera swoimi darami w podejmowani właściwych wyborów, a Matka Najświętsza niech otacza ją matczyną opieką

 

24.00 – w intencji Parafian

 

Sobota

25.12.2021

09.30 – za śp. +Marię i +Tadeusza Treter, +Józefa Tretera w 3 rocznicę śmierci, +Magdalenę Dymitrarz i +Sebastiana Branickiego

 

11.00 – w intencji Przemysława Ponulaka w 40 rocznicę urodzin z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski i z prośbą, aby Bóg w swojej Opatrzności czuwał nad nim, darzył błogosławieństwem, zdrowiem oraz potrzebnymi łaskami, a Matka Najświętsza niech otacza go matczyną opieką

 

Niedziela

26.12.2021

08.00 – za śp. + Sebastiana Branickiego, +Magdalenę Dymitrarz, +dziadka +Tadeusza Tretera, +babcię +Marię Treter (intencja od Danuty)

 

09.30 – za śp. +Zofię Michaliszyn, +rodziców: +Marię i Piotra Diduszko, +Ewę i +Stanisława Michaliszyn

 

11.00 – za śp. +Czesława Uznańskiego w rocznicę śmierci

 

19 grudnia 2021