Warto przeczytać

 

Parafia Chrystusa Króla

w Goczałkowie

ul. Strzegomska 17A, 58-152 Goczałków

Intencje mszalne 20 - 27.01.2019

Niedziela

20.01.2019

08.00 – w intencji Panu Bogu wiadomej

 

09.30 – Msza św. dziękczynno - błagalna w 50 rocznicę urodzin Jarosława z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski i z prośbą, aby Bóg w swojej Opatrzności czuwał nad nim, darzył błogosławieństwem, zdrowiem oraz potrzebnymi łaskami, Duch Święty niech wspiera go darami w podejmowani życiowych wyborów, a Matka Najświętsza niech otacza matczyną opieką

 

11.00 – za śp. +Magdalenę Dymitrarz (intencja od sąsiadów z ul. Parkowej 8 i 9a)

 

Poniedziałek

21.01.2019

17.00 – z okazji Dnia Babci i Dziadka modlimy się za śp. +dziadków: Annę i Kazimierza Kaczorowskich, za Zofię i Władysława Kozieł, za Władysławę i Stanisława Guminiak, za Zuzannę i Hieronima Banasiak, za Mariannę i Franciszka Kaczorowskich oraz za Romana Kaczorowskiego, prosząc Boga o dar zbawienia i szczęście wieczne

 

Wtorek

22.01.2019

17.00 – z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka składamy Bogu dziękczynienie za kochaną babcię Krystynę i kochanego dziadka Jerzego, za ich miłość, dobroć, życzliwość i poświęcenie dla nas. Jednocześnie prosimy dobrego Boga, aby w swojej Opatrzności czuwał nad nimi, udzielał błogosławieństwa, potrzebnych łask, sił i zdrowia na długie lata ich życia, a Matka Najświętsza niech ma ich w matczynej opiece (intencja od wnuków: Julii, Michasia, Paulinki, Marcina i Madzi)

 

Środa

23.01.2019

17.00 – w intencji dziadków: Stanisława i Renaty z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej, zdrowie i potrzebne łaski na dalsze lata życia

 

Czwartek

24.01.2019

17.00 – za śp. +Marię Lisowską (intencja od Towarzystwa Przyjaciół Seminarium)

Piątek

25.01.2019

17.00 - za śp. +Czesława Uznańskiego (intencja od sąsiadów z Osiedla)

Sobota

26.01.2019

17.00 – za śp. +Magdalenę Dymitrarz (intencja od sąsiadów z ul. Parkowej 11)

 

Niedziela

27.01.2019

08.00 – za śp. +Jana Staraka w 19 rocznicę śmierci, za +rodziców: Annę, Michała Starak, Bronisławę i Jana Świerniak, niech żyją w chwale Pana (intencja od rodziny)

 

09.30 – w intencji Karola w 15 rocznicę urodzin i Edytki w 10 rocznicę urodzin – dziękujemy Bogu za dar życia i prosimy o opiekę, zdrowie, a Matka Najświętsza niech ich otoczy matczynym płaszczem na każdy dzień ich dalszego życia (intencja od rodziny)

 

11.00 – za śp. +Helenę Nykiel w 1 rocznicę śmierci

 

20 stycznia 2019