Warto przeczytać

 

Parafia Chrystusa Króla

w Goczałkowie

ul. Strzegomska 17A, 58-152 Goczałków

Intencje mszalne 22 - 29.12.2019

Niedziela

22.12.2019

08.00 – za śp. +Mariannę i +Zenona, za +z rodziny Rybickich i Brzoskich

 

09.30 – za śp. +Józefa Przytockiego, jego +braci: +Henryka i +Stanisława, +rodziców: +Helenę i +Jana Przytockich, za +Stanisława i Czesławę Mielniczuk, Jacka Badynę, +Krystynę Wilczak

 

11.00 – za śp. +syna Adama Baranka oraz +wnuków: +Sebastiana Baranka i +Marka Pigłowskiego

 

Poniedziałek

23.12.2019

16.00 – za śp. +Grażynę Kowalską (intencja od uczestników pogrzebu)

 

17.00 – za śp. +Franciszkę Hołówkę w 31 rocznicę śmierci, +Krystynę Kardelę w 32 rocznicę śmierci oraz +Marię i +Krzysztofa Ślipko, prosząc o dar zbawienia

 

Wtorek

24.12.2019

09.00 – w intencji p. katechetki Ewy Mialkowskiej z okazji imienin – z podziękowaniem za wielkie świadczone dobro w naszej parafii i prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i łaskę zdrowia

 

24.00 – w intencji Parafian

 

Środa

25.12.2019

09.30 – za śp. +tatę +Aleksandra Maluchnik w rocznicę śmierci, za +mamę +Stefanię Maluchnik, za +braci, +siostry, +męża Stanisława i +syna +Artura o pokój ich duszy i radość życia wiecznego

 

11.00 – za śp. +Krystynę Kardelę w 32rocznicę śmierci, za jej +rodziców: +Franciszkę i +Jana oraz +brata Kazimierza, prosząc o radość życia wiecznego

 

Czwartek

26.12.2019

08.00 – za śp. +Marię i +Szczepana Żukiewicz, +Adelę i +Stefana Cisek oraz za +Ewelinę Żoch

 

09.30 – za śp. +Zofię Michaliszyn, za +rodziców: +Marię i +Piotra Diduszko, +Ewę i +Stanisława Michaliszyn

 

11.00 – o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla córek: Barbary, Brygidy i Kingi z rodzinami

 

Piątek

27.12.2019

17.00 – za śp. +rodziców: +Teresę i +Antoniego Hołówka, +Annę i +Romana Grzymisławskich oraz za + siostry i +braci

 

Sobota

28.12.2019

17.00 – za śp. +Pawła, +Wandę, +Ludwika Pytko i +męża Marka Pytko

 

Niedziela

29.12.2019

08.00 – za śp. +Stefanię Franczak w 15 rocznicę śmierci i +Jana Franczaka (intencja od córki z mężem)

 

09.30 – za śp. +Mariana Lipińskiego

 

11.00 – za śp. +rodziców: +Mariana i +Eudokię Macholak, +Czesława i +Janinę Wronka, za + z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

 

22 grudnia 2019