Warto przeczytać

 

Parafia Chrystusa Króla

w Goczałkowie

ul. Strzegomska 17A, 58-152 Goczałków

Intencje mszalne 25 - 02.12.2018

.

Niedziela

25.11.2018

08.00 – za śp. +Zofię Łuszcz w 8 rocznicę śmierci, za +z rodziny: Zemla, Wojdyła i Pinczer

 

13.00 – 1.w intencji Parafian z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej, zdrowie i potrzebne łaski do realizacji życiowych powołań

 

2.za śp. +Stanisława w 12 rocznicę śmierci oraz na pamiątkę ziemskich urodzin i imienin, za +Zofię i +Elżbietę z rodziny Lisowskich oraz za +Stanisława, +Zofię i +Józefa z rodziny Bezpalko

 

3.w intencji Szymonka w 7 rocznicę urodzin z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej

 

Poniedziałek

26.11.2018

16.00 – śp. +Magdalenę Dymitrarz (intencja od siostry Eli z rodziną)

 

17.00 – za śp. +Tadeusza Kardelę w 24 rocznicę śmierci

 

Wtorek

27.11.2018

17.00 – za śp. +Urszulę Łopatkę w 4 rocznicę śmierci

 

Środa

28.11.2018

17.00 – w intencji Huberta z okazji pierwszej rocznicy urodzin z podziękowaniem za dar życia, zdrowie i z prośbą o błogosławieństwo Boże (Mszę św. ofiarują rodzice i rodzina)

 

Czwartek

29.11.2018

17.00 – za śp. +Mariana Kulawczyk w 38 rocznicę śmierci oraz za +rodziców i +rodzeństwo

 

Piątek

30.11.2018

16.00 – w intencji Andrzeja w 60 rocznicę urodzin i Korneli w 18 rocznicę urodzin z podziękowaniem za wszelkie otrzymane dobro i z prośbą, aby Bóg w swojej Opatrzności czuwał nad nimi, darzył błogosławieństwem, zdrowiem oraz potrzebnymi łaskami, Duch Święty niech udziela potrzebnych darów do podejmowania właściwych życiowych wyborów, a Matka Najświętsza niech otacza ich matczyną opieką

 

17.00 – intencja zajęta przez p. Jadwigę Busztę

 

Sobota

01.12.2018

17.00 – za śp. +Kazimierę, za +Jana, +Leszka, +Krzysztofa Tyczyńskich oraz za +Katarzynę i +Kajetana Małkowskich

 

Niedziela

02.12.2018

08.00 – za śp. +ks. Zbigniewa Michalewicza w 8 rocznicę śmierci, za jego +rodziców; Franciszkę i Ludwika oraz za +siostrę Elżbietę Kucharską, prosząc o dar życia wiecznego (intencja od Parafian)

 

09.30 – za śp. +Sebastiana Branickiego na pamiątkę ziemskich urodzin

 

11.00 - w intencji Sióstr Żywego Różańca

 

 

25 listopada 2018