Warto przeczytać

 

Parafia Chrystusa Króla

w Goczałkowie

ul. Strzegomska 17A, 58-152 Goczałków


Pielgrzymka do Lichenia 21.09.2019

 

Dnia 21.09.2019r. odbyła się pielgrzymka do Lichenia. W wyjeździe uczestniczyło 21 uczniów szkoły podstawowej oraz 65 osób dorosłych. Pielgrzymka została zorganizowana przez p. katechetkę Ewę Miałkowską. Z grona pedagogicznego szkoły podstawowej obecne również były: p. dyrektor Barbara Asynger i p. Małgorzata Kowalik. Z Goczałkowa wyjechaliśmy o godz. 05.00, a na miejscu byliśmy o godz. 09.15. Pierwszym punktem zwiedzania po przyjeździe była Golgota. To kamienna góra na 25 m, mająca labirynt przejść, grot, kapliczek, figur i płaskorzeźb. Nad całością góruje Krzyż oraz postacie Matki Bożej i św. Jana. Góra powstała jako dzieło pokuty i przebłagania - jest wynagrodzeniem Panu Jezusowi za świętokradztwo dokonane w Licheniu podczas II wojny światowej przez Bertę Bauer, która strzelała do krzyża i za świętokradztwo dokonane polskimi rękoma w czasach, kiedy wyrzucano krzyże ze szkół, urzędów, wojska i szpitali. Po chwili medytacji na Golgocie, rozpoczęliśmy zwiedzanie Sanktuarium pod kierunkiem przewodnika. Poznawaliśmy historię Sanktuarium z cudami słynącym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski oraz historię objawień Maryi. Po zwiedzeniu przepięknej świątyni (największej w Polsce), bocznych kaplic oraz zatrzymaniu się przy tablicy upamiętniającej wkład finansowy naszej parafii w budowę owej bazyliki, uczestniczyliśmy we Mszy świętej sprawowanej w intencji wszystkich pielgrzymów. W czasie homilii kaznodzieja nawiązując do Ewangelii o celniku Mateuszu pouczył m.in. „aby nie zamykać się w komorze jak celnik, tylko wstać i pójść za Chrystusem, postawić Go na pierwszym miejscu swojej hierarchii wartości i z Nim budować codzienność, a wówczas życie każdego z nas będzie ulegało zmianie tak jak uległo przemianie życie celnika Mateusza.”

Po wspólnej modlitwie przed cudownym Obrazem Matki Bożej, po przerwie na posiłek i zakup pamiątek udaliśmy się do Lasu Grąblińskiego – miejsca objawień, gdzie w latach 1850-1852 kilkakrotnie ukazywała się Matka Boża pasterzowi Mikołajowi Sikatce. Wybrała go na swego posłańca. Pasterz miał przekazać ludziom Jej nawoływania do nawrócenia i modlitwy. W tym szczególnym miejscu odprawiliśmy Drogę Krzyżową i pochyliliśmy się nad głazem z odbitymi stopami Maryi. Po nabożeństwie i chwili przerwy udaliśmy się w drogę powrotną do domu. W autokarach panowała atmosfera radości, przepełnionej śpiewem i dobrym humorem.

Do Goczałkowa powróciliśmy o godz. 21.00. – zadowoleni, ubogaceni, pełni wrażeń i duchowego umocnienia.

21 września 2019