Warto przeczytać

 

Parafia Chrystusa Króla

w Goczałkowie

ul. Strzegomska 17A, 58-152 Goczałków


Uroczystość Chrystusa Króla 21.11.2020

W dniu 22.11.2020 przeżywaliśmy parafialny odpust. Tegoroczne świętowanie Uroczystości Chrystusa Króla przebiegało w organicznym gronie, bez udziału gości, ze względu na obostrzenia sanitarne związane z pandemią. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Proboszcz, który powiedział min.: „Dziś kolejny raz uświadamiamy sobie czym jest Królestwo Boże. Zasady w nim panujące określił sam Jezus Chrystus, który podczas przesłuchania, odpowiedział na pytanie Piłata słowami: Królestwo moje nie jest z tego świata (...) nie jest stąd... Królestwo to zostało objawione na Krzyżu i jest faktycznie królestwem nie z tego świata! Wszystkie królestwa świata są niedoskonałe, ograniczone przestrzenią, władzą, która jakże często bywa omylna, a jej postanowienia godzą w godność człowieka. Królestwo Jezusa Chrystusa jest nieograniczone, obejmuje cały Wszechświat i jest królestwem doskonałym. O jego przymiotach mówi prefacja przeznaczona na dzisiejszą uroczystość. Jest to królestwo: prawdy – a nie kłamstwa, życia – a nie śmierci, miłości – a nie nienawiści, sprawiedliwości – a nie krzywdy, pokoju – a nie wojny. Czy było, jest i czy będzie kiedykolwiek na ziemi takie królestwo, które posiadałoby wszystkie te przymioty? Dlatego to Jezus nazwał swoje królestwo - królestwem nie z tego świata. Jest to bowiem królestwo obejmujące duchowy, Boży wymiar całej istniejącej rzeczywistości. Stajemy dzisiaj wobec Chrystusa - Króla Wszechświata, który wychodzi naprzeciw wszystkim zawiedzionym ziemską władzą, wszystkim pragnącym prawdy, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Tylko On – Pan Władca nieba i ziemi może zaspokoić pragnienia ludzkiego serca. Św. Jan Paweł II pisał w Liście do młodych całego świata w 1985 roku: „Człowiekowi koniecznie potrzebne jest miłujące spojrzenie Chrystusa. Może najbardziej w chwili doświadczenia, upokorzenia, prześladowania, klęski – wtedy gdy nasze człowieczeństwo zostaje jakby przekreślone w oczach ludzkich, znieważone i podeptane – wtedy świadomość tego, że (…) Chrystus miłuje każdego i zawsze, (…) pozwala nam przetrwać”.

Po Mszy świętej ks. Proboszcz podziękował p. Ewie Miałkowskiej za wystrój świątyni, sprzątającym za porządki w kościele oraz młodzieży za włączenie się w oprawę liturgiczną Mszy św.

27 grudnia 2020