Warto przeczytać

 

Parafia Chrystusa Króla

w Goczałkowie

ul. Strzegomska 17A, 58-152 GoczałkówUroczystość Chrystusa Króla 24.11.2019

Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił Dziekan Dekanatu Strzegomskiego ks. Prałat Marek Babuśka. Eucharystia rozpoczęła się o godz. 13.00 z udziałem kapłanów dekanatu strzegomskiego. Ks. Proboszcz Krzysztof Zieliński przywitał obecnych kapłanów i zgromadzonych wiernych, po czym poprosił ks. Dziekana, aby przewodniczył Liturgii i wygłosił okolicznościowe kazanie. Rozpoczynając homilię ks. Dziekan powiedział, że: Stajemy dzisiaj wobec Chrystusa Króla Wszechświata, który wychodzi naprzeciw wszystkim rozczarowanym ziemską władzą, wszystkim pragnącym prawdziwej wolności, sprawiedliwości, miłości i pokoju. On jeden może zaspokoić najgłębsze pragnienia ludzkiego serca. Św. Jan Paweł II pisał w Liście do młodych całego świata w 1985 roku: „Człowiekowi koniecznie potrzebne jest miłujące spojrzenie Chrystusa. Może najbardziej w chwili doświadczenia, upokorzenia, prześladowania, klęski – wtedy gdy nasze człowieczeństwo zostaje jakby przekreślone w oczach ludzkich, znieważone i podeptane – wtedy świadomość tego, że Chrystus miłuje każdego, pozwala nam przetrwać”. W dalszej części kaznodzieja podkreślił, że : Chrystus Król Wszechświata ogłasza doskonałe Prawo Miłości. „Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem”. Kto więc przyjmuje Chrystusa jako swego Króla i Pana, musi także przyjąć Jego Prawo Miłości. Prawdziwa Intronizacja Chrystusa Króla w naszych sercach dokonuje się przez otwarcie na Jego miłosierną miłość i przez konkretną, czynną miłość bliźniego. Właśnie z tych konkretnych uczynków miłości będziemy kiedyś osądzeni, gdy Zbawiciel przyjdzie powtórnie w swej Królewskiej chwale.

Warto podkreślić, że w oprawę liturgiczną włączyła się młodzież szkoły podstawowej, liceum oraz studenci. O przygotowanie młodzieży i dekorację kościoła zatroszczyła się p. Ewa Miałkowska.

 

24 listopada 2019