Warto przeczytać

 

Parafia Chrystusa Króla

w Goczałkowie

ul. Strzegomska 17A, 58-152 Goczałków

 1. 1.Obóz koncentracyjny Gross – Rosen

 2. 2.Górę Krzyżową w Strzegomiu

 3. 3.Kościół św. Piotra i Pawła w Strzegomiu

 4. 4.Kościół św. Barbary w Strzegomiu

 5. 5.Kościół św. Jadwigi w Strzegomiu

 6. 6.Wieżę ratuszową w Strzegomiu

 7. 7.Mury miejskie w Strzegomiu

 8. 8.Zespół pałacowy w Żelazowie

 9. 9.Pałac w Morowie

 10. 11.Kościół Trójcy Świętej w Olszanach

 11. 12.Kościół romański św. Szczepana i Tadeusza w Rogoźnicy

 12. 13.Poewangelicki kościół gotycki w Rogoźnicy


Obóz koncentracyjny Gross-Rosen znajduje się w pobliżu wsi Rogoźnica, 6 km na północny zachód od Strzegomia. W czasie wojny hitlerowcy utworzyli w tym miejscu obóz katorżniczej pracy, będący miejscem tragedii 120 000 ludzi.

Początkowo obóz ten miał być filią obozu Sachsenhausen-Oranienburg, jednak od 1941 roku działał samodzielnie. Obóz ten należał do najcięższych obozów koncentracyjnych na terenie Rzeszy. Długość życia więźniów wynosiła tu o połowę mniej niż w pozostałych obozach pracy. Ludzie umierali z głodu i wycieńczenia po 120, a w niektórych przypadkach nawet po 30 dniach!

Jednorazowo obóz mógł pomieścić 36 000 osób. W okresie od sierpnia 1940 do lutego 1945 w obozie tym przebywało łącznie 180 000 więźniów. Połowę obozowych więźniów stanowili Polacy, a pozostałą część Rosjanie, Ukraińcy, Żydzi, Słowacy. Francuzi oraz Belgowie. W czasie II wojny światowej powstały na terenie Dolnego Śląska filie tego obozu, tzw. podobozy we Wrocławiu, Brzegu Dolnym, Jelczu, Kamiennej Górze, Bolesławcu i Jeleniej Górze.

Do dziś w miejscu obozu koncentracyjnego zachowała się brama wejściowa, ogrodzenie, piec krematoryjny, plac apelowy z dzwonnicą, ściana straceń oraz nieliczne bunkry więzienne. Część bunkrów więziennych została zrekonstruowana.

W 1953 roku ku czci pamięci pomordowanych został wzniesiony pomnik – mauzoleum ofiar Gross-Rosen. Na terenie obozu znajduje się obecnie muzeum.

 

Góra Krzyżowa w Strzegomiu (Kromoła) to szczyt na Przedgórzu Sudeckim, należący do Korony Sudetów Polskich, położony 354 m. n. p. m. na Obszarze Chronionego Krajobrazu. Wzniesienie tworzą granitowe skały. Na szczycie Góry Krzyżowej znajduje się platforma widokowa oraz krzyż upamiętniający bitwy wojen śląskich, od których góra wzięła swą nazwę. U podnóża góry leży Strzegom.

 

Kościół św. Piotra i Pawła w Strzegomiu to jedna z najpiękniejszych budowli sakralnych na Śląsku. Budowę świątyni rozpoczęto w latach sześćdziesiątych XIV wieku, jednak ukończono ją w latach dwudziestych XVI wieku. Kościół został wzniesiony na rzucie krzyża łacińskiego. Do budowy tego kościoła użyto kamienia łamanego. W kościele znajdują się bogate portale oraz pochodząca z lat siedemdziesiątych XIV wieku scena Sądu Ostatecznego, a także tympanon portalowy z XV wieku ukazujący historię św. Pawła. W kościele znajduje się również wiele cennych płyt nagrobnych z XVI i XVII wieku.

Kościół św. Barbary w Strzegomiu wybudowany pod koniec XIV wieku. Początkowo był bożnicą żydowską, jednak około 1500 roku przejęli go katolicy. Wówczas też świątynia została znacznie rozbudowana. Kościół, mimo wielu przeróbek, zachował swój gotycki styl. Tak samo jak kościół św. Piotra i Pawła został wzniesiony z kamienia łamanego.

 

Kościół św. Jadwigi w Strzegomiu został wybudowany w 1460 roku i pełnił wówczas funkcję kościoła przyszpitalnego. Obecnie jest to kościół przycmentarny. W wyniku wojny trzydziestoletniej (XVII w.) oraz pożaru miasta w 1718 r. Był dwa razy odbudowywany. Podczas remontu w 1861 roku została usunięta wieża kościelna.

 

Wieża ratuszowa w Strzegomiu stanowi dziś jedyny zachowany fragment ratusza, którego zbudowano po raz pierwszy w 1455 roku. Platforma wieży jest kamienna, natomiast wyższe partie ceglane. W kamiennym kartuszu znajduje się herb miasta i data „1618”, upamiętniająca prawdopodobnie zakończenie przebudowy lub remontu. Obecnie istniejąca budowla ratuszowa pochodzi z lat 1858-1860.

 

Mury miejskie w Strzegomiu zostały zbudowane w latach 1291-1299. W połowie XV wieku zbudowano drugi, zewnętrzny pierścień murów obronnych. Do dziś zachowały się tylko fragmenty tej budowli wraz z Basztą Dziobową na ul. Kamiennej.

 

Zespół pałacowy w Żelazowie powstał w XVII wieku, a został rozbudowany około 1830 roku. Zespół pałacowy okola zabytkowy park.

 

Pałac w Morowie pochodzi z XVIII wieku.

 

Kościół Trójcy Świętej w Olszanach wzniesiony w XIV wieku, rozbudowany natomiast został na przełomie XVI i XVII wieku.

 

Kościół romański św. Szczepana i Tadeusza w Rogoźnicy odbudowany w XVIII wieku.

 

Poewangelicki kościół gotycki w Rogoźnicy pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej. Został wzniesiony w 1784 roku. Kościół znajduje się w pobliżu parku krajobrazowego.

Jeśli planujesz wycieczkę po Goczałkowie i jego okolicach zapoznaj się z poniższą listą: