Warto przeczytać

 

Parafia Chrystusa Króla

w Goczałkowie

ul. Strzegomska 17A, 58-152 Goczałków


XIX Dzień Papieski  "Wstańcie, chodźmy!" 13.10.2019
W niedzielę, 13 października 2019r. obchodziliśmy XIX Dzień Papieski. W tym roku dzień ten przebiegał pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!” i odnosił się do tytułu jednej z książek papieża Jana Pawła II. Książka ta została wydana na 50-lecie biskupstwa Karola Wojtyły, a jej tytuł został zaczerpnięty z Ewangelii wg. św. Marka. W ten sposób Ojciec Święty chciał zachęcić wszystkich, aby zmobilizowani weszli w Trzecie Tysiąclecie Chrześcijaństwa. Słowa Papieża Polaka, które wybrano na tegoroczne hasło są niezwykle aktualne, bo tej aktywności apostolskiej wszystkim nam dziś potrzeba. Konieczność dawania świadectwa przynależności do Chrystusa jest wciąż naszym zobowiązaniem. Świadczyć Chrystusowi swoim życiem, to znaczy przede wszystkim w pełni i mocno trwać przy Jego Słowie i Jego Kościele, a to domaga się wiary mocnej, popartej czynami.

Tegoroczne obchody Dnia Papieskiego stanowiły sposobność, by dotrzeć do głębi nauczania Jana Pawła II, a przez pochylenie się nad tymi treściami na nowo podjąć próbę życia wiarą na co dzień, tak jak to czynił Jan Paweł II, który żył tak jak nauczał.

Dzień ten był również podziękowaniem za dar św. Jana Pawła II, za Jego życie, bogactwo nauczania, za to, że jest wciąż dla nas wzorem i przewodnikiem. W to dziękczynienie, jak co roku, włączyła się nasza parafia, w tym uczniowie szkoły podstawowej - pod kierunkiem p. katechetki Ewy Miałkowskiej. Zaangażowali się oni w oprawę liturgiczną Mszy św.: czytania, psalm, modlitwę wiernych oraz zaprezentowali przedstawienie artystyczne w formie wywiadu z Janem Pawłem II. Te treści zostały przedstawione szerokiej rzeszy odbiorców w kościele parafialnym 13 października br.

Uczniowie znakomicie poradzili sobie z przekazem prezentowanych treści, a scenografia, śpiew i okolicznościowa dekoracja kościoła stanowiły doskonałe dopełnienie całego przekazu. Odbiorcy prezentowanych treści: zarówno rówieśnicy, jak i dorośli parafinie podczas inscenizacji byli wzruszeni poruszaną tematyką i grą młodych aktorów. Na zakończenie przedstawienia wystepujacy otrzymali solidne brawa oraz wyrazy uznania i stosowne podziękowanie od ks. proboszcza Krzysztofa Zielińskiego i dyrektor szkoły Barbary Asynger.

 

13 października 2019