Warto przeczytać

 

Parafia Chrystusa Króla

w Goczałkowie

ul. Strzegomska 17A, 58-152 Goczałków


XVII Dzień Papieski - "Idźmy naprzód z nadzieją"
08.10.2017
      W niedzielę, 08 października 2017r. obchodziliśmy XVII Dzień Papieski. W tym roku dzień ten przebiegał pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. Słowa Papieża Polaka, które wybrano na tegoroczne hasło są niezwykle aktualne; bo tej nadziei wszystkim nam dziś potrzeba. Tegoroczne obchody Dnia Papieskiego stanowiły sposobność, by dotrzeć do głębi nauczania św. Jana Pawła II, a przez pochylenie się nad tymi treściami stawać się świadkami nadziei. Dzień ten był również podziękowaniem za dar św. Jana Pawła II, za Jego życie, bogactwo nauczania, za to, że jest wciąż dla nas autorytetem i przewodnikiem w wierze. W to dziękczynienie, jak co roku, włączyła się nasza parafia. Uczniowie szkoły podstawowej i młodzież gimnazjum zaangażowali się w oprawę liturgiczną Mszy św.: czytania, psalm, modlitwę wiernych oraz zaprezentowali przedstawienie artystyczne propagujące życie, twórczość i treści z nauczania Ojca Świętego o chrześcijańskiej nadziei. Te treści zostały przedstawione szerokiej rzeszy odbiorców w kościele parafialnym.

Młodzi aktorzy, pod kierunkiem katechetki Ewy Miałkowskiej, w ciekawej formie przekazali bogactwo ponadczasowych wartości, propagujące w sposób szczególny nadzieją, o której Jan Paweł II mówił, że jest „ufnym spoglądaniem w przyszłość i konsekwentnym zmierzaniem w jej stronę”. Papież w swoich utworach, dziełach, przemówieniach przypomniał, że przemija postać tego świata i że „jedynie w Bogu nadzieja”. Dlatego rozpoczynając swój pontyfikat prosił: „Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Nie lękajcie się! Będąc w Częstochowie w 1983r. zachęcał: ”Niech nasza droga będzie wspólna, niech nasza modlitwa będzie pokorna, niech nasza miłość będzie potężna, niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.” O tej nadziei mówił i tą nadzieją żył, zmieniając bieg historii. Papież przełomu wieków dotarł do milionów ze słowem Bożym, z wolą niesienia pomocy duchowej ludziom wszystkich ras, wyznań, kultur. Wskazywał na jedyną, możliwą wizję nowej cywilizacji. Jest nią cywilizacja miłości, cywilizacja nawróconego człowieka, nawróconego na źródła swego człowieczeństwa - na tak dziś zapomnianą postawę pokory i pełnego zaufania Bogu.

     Uczniowie świetnie poradzili sobie z przekazem prezentowanych treści, natomiast pokaz multimedialny, scenografia, śpiew, okolicznościowa dekoracja stanowiły doskonałe dopełnienie całej uroczystości. Odbiorcy prezentowanych treści: zarówno rówieśnicy, jak i mieszkańcy Goczałkowa podczas inscenizacji byli głęboko wzruszeni poruszaną tematyką i grą młodych aktorów. Na zakończenie przedstawienia uczniowie otrzymali gromkie brawa, wyrazy uznania i stosowne podziękowanie od ks. proboszcza Krzysztofa Zielińskiego i dyrektor szkoły Barbary Asynger.

      W tym dniu również została przeprowadzona zbiórka pieniężna z przeznaczeniem na stypendia dla uzdolnionej, a pochodzącej z niezamożnych rodzin młodzieży. Stypendyści (z naszej parafii 1 osoba) zrzeszeni są w Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która jest nazywana „żywym pomnikiem” św. Jana Pawła II. Zebrana została kwota 400 zł. Wszystkim Ofiarodawcom za okazany dar serca składamy wielkie Bóg zapłać.

 

08 października 2017