Warto przeczytać

 

Parafia Chrystusa Króla

w Goczałkowie

ul. Strzegomska 17A, 58-152 Goczałków


XVIII Dzień Papieski "Promieniowanie Ojcostwa" 14.10.2018

W niedzielę, 14 października 2018r. obchodziliśmy XVIII Dzień Papieski. W tym roku dzień ten przebiegał pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa” i dał nam sposobność do dziękczynienia za troskę papieża Polaka w ukazywaniu Boga jako kochającego i miłosiernego Ojca, a także był okazją do podziękowania za duchowe ojcostwo Jana Pawła II wobec katolików, chrześcijan i ludzi dobrej woli. W tym podziękowaniu aktywnie, jak co roku, uczestniczyła nasz parafia, w tym przedstawiciele klasy III Gimnazjum im. Jana Pawła II, którzy zawsze pamiętają o swoim Patronie. Uczniowie szkoły włączyli się w oprawę liturgiczną Mszy św., czytania, psalm, modlitwę wiernych oraz zaprezentowali w kościele parafialnym okolicznościowy program artystyczny. W trakcie montażu słowno – muzycznego uczniowie, przygotowani przez p. katechetkę Ewę Miałkowską, pochylili się nad życiem, nauczaniem, twórczością i posługą św. Jana Pawła II w kontekście tegorocznego hasła „Promieniowanie Ojcostwa”. Hasło Dnia Papieskiego zostało zaczerpnięte bezpośrednio z literackiego dzieła Karola Wojtyły datowanego na 1964 rok. Treść dzieła zawiera refleksje o dojrzewaniu do ojcostwa, o budowaniu relacji człowieka z Bogiem i ludźmi, o misji bycia ojcem w rodzinie, ale również podkreśla fakt wyróżnienia istoty ludzkiej w wymiarze bycia dzieckiem samego Boga. Autor nawiązał w nim do ojcowskiej miłości Boga wobec człowieka. O tej miłości mówili i śpiewali uczniowie podczas programu artystycznego. Wspomniana została również, przypadająca tego roku 60 rocznica sakry biskupiej Karola Wojtyły. Dnia 4 lipca1958r. papież Pius XII mianował ks. Karola Wojtyłę biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej, a 28 września 1958 roku została udzielona Karolowi Wojtyle sakra biskupia. Był wówczas najmłodszym biskupem w Polsce – miał zaledwie 38 lat. Dzień Papieski przeżywaliśmy również w radosnej atmosferze związanej z setną rocznicą odzyskania niepodległości i myśli patriotyczne obecne były podczas programu artystycznego.

XVIII Dzień Papieski był dla nas szczególną sposobnością, aby w blasku mądrości, miłości i świętości Jana Pawła II poddać refleksji osobistą postawę wiary i budować swoje człowieczeństwo w oparciu o najwyższe, ponadczasowe wartości.

 

14 października 2018