Warto przeczytać

 

Parafia Chrystusa Króla

w Goczałkowie

ul. Strzegomska 17A, 58-152 Goczałków

Z Maryją przyjmujemy na nowo wśród nas Jezusa

List pasterski biskupa świdnickiego na Święta Narodzenia Pańskiego i na Nowy Rok

Wstęp

Umiłowani Diecezjalnie, mamy za sobą trzy tygodnie adwentowej drogi. Przed nami święta Bożego Narodzenia, a potem powitamy nowy rok kalendarzowy 2019, rok liczony od narodzin na ziemi Jezusa Chrystusa. W adwentowych dniach ku świętom Narodzenia Pana prowadzili nas różni przewodnicy. Pierwszym z nich był prorok Izajasz, który najwięcej mówił o mającym nadejść Mesjaszu i najwyraźniej nakreślił Jego sylwetkę. Dlatego nazywamy go ewangelistą Starego Testamentu. Drugą adwentową postacią był św. Jan Chrzciciel. Prowadził nas przez dwie adwentowe niedziele. Przemawiał do nas umartwionym stylem życia, wzywał do przygotowywania drogi Panu, do prostowania grzesznych ścieżek naszego życia. U bram nadchodzących świąt liturgia przybliża nam Maryję, którą Bóg wybrał na Matkę Mesjasza.

1. Maryja wprowadza nas w tajemnicę i w klimat świąt Bożego Narodzenia

Maryja była obecna z nami w całym Adwencie. Łączyliśmy się z Nią we mszach świętych roratnich. Widzieliśmy ją 8 grudnia w tajemnicy Niepokalanego Poczęcia i przypomnieliśmy sobie, że przyszła na świat bez grzechu pierworodnego, nie popełniła potem żadnego grzechu osobistego oraz że jest najświętszą ze świętych. Jezus chciał mieć Matkę czystą, zawsze pełną łaski i taką Matkę oddał Kościołowi, w którym jesteśmy żywymi kamieniami.

W dzisiejszej liturgii Maryja ukazana jest w tajemnicy nawiedzenia św. Elżbiety. Krótko po zwiastowaniu przybyła do swojej krewnej, by podzielić się z nią radością poczęcia Mesjasza – Syna Bożego. Przybycie Maryi przynosi błogosławione owoce. „Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę”. Elżbieta obdarzona Duchem Świętym wypowiedziała o Maryi słowa: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”. W wypowiedzi tej Elżbieta wysławia wspaniałość powołania Maryi oraz wychwala Jej wiarę i posłuszeństwo okazane Bogu. Drodzy bracia i siostry, kiedy my dzisiaj, na wzór Maryi, niesiemy Chrystusa w sercu do naszych bliźnich, gdy dzielimy się z nimi naszą wiarą i miłością, możemy przyczyniać się do pomnażania dobra w świecie. Święta Matka Teresa z Kalkuty powiedziała kiedyś: „Zawsze, ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez ciebie, zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie”. W czasie nadchodzących świąt będziemy składać różne wizyty w gronie naszych rodzin i przyjaciół. Czyńmy to w postawie Maryi, w postawie przyjaźni, w postawie dzielenia się słowem wiary i uczynkiem miłości, wtedy ofiarowane dobro może być pomnożone zarówno w nas, jak w naszych bliźnich. Nie wstydźmy się przemawiać językiem wiary, prawdy i dobroci. Wiara nigdy nas nie pomniejsza, ale nas ubogaca. Posłuszeństwo Bogu zawarte w wierze i w czynie miłości wyniosło Maryję na szczyty świętości. W klimacie świąt Bożego Narodzenia mówmy sobie, że warto wierzyć, że warto wypełniać słowa, które pochodzą od Pana. Niech nadchodzące święta nie zatrzymają nas jedynie na zewnętrznych zwyczajach, obrzędach, praktykach, ale niech nas pogłębią w płaszczyźnie wiary. Niech odnowiona i pogłębiona wiara owocuje w naszych przyjaźniach, niech owocuje w miłości: osobistej, rodzinnej i społecznej.

2. Z Maryją w nowy rok liturgiczny i kalendarzowy

Drodzy Diecezjanie, w drugiej części tego przedświątecznego słowa chcę was poinformować, że w rozpoczętym roku liturgicznym i w nadchodzącym kalendarzowym będziemy świętować piętnastolecie istnienia naszej diecezji. Przypomnę, że naszą świdnicką diecezję powołał do istnienia św. Jan Paweł II, 24 lutego 2004 roku, realizując założenia bulli Totus Tuus Poloniae Populus z dnia 25 marca 1992 r. Dekret ten wszedł w życie 25 marca 2004 r. w dniu ingresu i święceń pierwszego biskupa świdnickiego. W ciągu piętnastu lat, dzięki Bożej łaskawości i wsparciu wielu dobrych ludzi: duchowieństwa i wiernych świeckich, udało się nam ukształtować prawie wszystkie kanoniczne instytucje diecezjalne. Chcemy za to wszystko podziękować Panu Bogu i ludziom. W związku z tym mamy zaplanowane uroczystości, które będą czasem naszego wspólnego dziękczynienia. Odbędą się one w pierwszej połowie roku 2019. Już teraz chcę zapowiedzieć trzy, wstępnie ustalone, uroczystości z udziałem zaproszonych gości. Pierwsza z nich odbędzie się w sobotę 23 marca przyszłego roku pod przewodnictwem ks. abpa Salvatore Pennacchio, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, który przybędzie po raz pierwszy do naszej diecezji i o godz. 11.00 w naszej katedrze będzie przewodniczył Mszy św., dziękczynnej, a także wygłosi do nas okolicznościową homilię. Na dzień 8 maja, na odpust św. Stanisława, biskupa i męczennika, Patrona naszej diecezji, przybędzie do nas ks. abp Józef Michalik, metropolita przemyski senior, były przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Natomiast w dniach 13 i 14 czerwca przyszłego roku jest zaplanowane w naszej diecezji 383. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. W tym czasie przybędą do nas wszyscy pasterze z naszej Ojczyzny. Będzie to także nawiązanie do obchodów jubileuszu 800-lecia Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodziny w Wambierzycach. Przypomnę, że główna uroczystość jubileuszowa, z udziałem kilku biskupów z sąsiednich diecezji, także z Czech i Niemiec, odbyła się 15 sierpnia obecnego roku, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Podając do wiadomości te informacje, już dzisiaj zapraszam na zapowiedziane uroczystości i pokornie proszę o modlitwę, abyśmy je mogli godnie przeżyć z Bożym błogosławieństwem.

3. Słowo na święta Bożego Narodzenia

Drodzy Diecezjanie, przed nami radosne dni świąt Bożego Narodzenia, do których przygotowywaliśmy się w tegorocznym trzytygodniowym Adwencie. Nie traćmy z oczu głównego Bohatera tych Świąt, którym jest Jezus Chrystus, Odwieczny Syn Boży, który nie przestając być Bogiem, stał się dla nas człowiekiem. Jego narodzenie na ziemi było najważniejszym narodzeniem w dziejach świata. Od niego liczymy lata kalendarzowe nowej ery. Jezus jest jedynym i powszechnym Zbawicielem świata. Jest dla nas Drogą, Prawdą i Życiem. On wycisnął szczególne piętno na dziejach świata, a także na światowej, zwłaszcza europejskiej kulturze. Bądźmy pokornie dumni, że jesteśmy chrześcijanami, czyli Jego uczniami. W obliczu wyraźnych prób zmarginalizowania Go w dzisiejszym świecie, także prób nadania laickiego charakteru świętom Jego Narodzenia, zróbmy wszystko, aby także dzięki każdej i każdego z nas Jezus był w naszym otoczeniu i w świecie lepiej znany i bardziej kochany.

Zakończenie

Bądźmy zatem pełniej obecni i zaangażowani w życie Kościoła, w życie naszych wspólnot parafialnych i rodzinnych. Kościół to przecież nasz drugi rodzinny dom, to nasza matka, która nas karmi mlekiem mądrości i miłości. Niech świętowanie kolejnej rocznicy ziemskich narodzin Syna Bożego napełni nas na nowo światłem i mocą Ducha Świętego, niech odnowi nasze rodziny i nasz Naród, by bardziej widoczne i czytelne było nasze świadectwo o Chrystusie w środowisku codziennego życia. Wszystkim Drogim Diecezjanom życzę błogosławionych świąt Narodzenia Pana i obfitego w Boże dary i opiekę Matki Bożej Nowego Roku 2019.

 

Z serca wszystkim Wam błogosławię

Wasz Biskup Ignacy Dec

 

 

 

29 grudnia 2018
Ilość wyświetleń: